Dolibarr převod do PDF pod IIS

Předpoklady

·         Nainstalujte software LibreOffice s otevřeným zdrojovým kódem, pokud tak již není na serveru Windows provedeno.

Instrukce

V Dolibarru:

·         Přihlaste se pomocí účtu správce

·         V Home, Configuration, Miscellaneous => Přidejte proměnnou "MAIN_ODT_AS_PDF" s hodnotou "libreoffice"

Ve Windows:

·         V Ovládacích panelech Windows vyhledejte „upravit systémové proměnné prostředí“

·         V dialogovém okně klikněte vpravo dole na proměnné prostředí.

·         V systémových proměnných přejděte na "Cesta" a stiskněte upravit

·         Kliknutím na přidat přidejte řádek a přejděte do instalační složky LibreOffice "C:\Program Files\LibreOffice\program" (místo, kde je nainstalován soffice)

 

Upravit soubory:

·         odf.php, který je ve výchozím nastavení umístěn v:

C:\dolibarr\www\dolibarr\htdocs\includes\odtphp\odf.php

 

Najděte a nahraďte tento řádek níže:

$command ='soffice --headless -env:UserInstallation=file:"//'.$conf->user->dir_temp.'" --convert-to pdf --outdir '. escapeshellarg(dirname($name)). " ".escapeshellarg($name);


 Za:

$command ='soffice -env:UserInstallation=file:///C:/test/NPP --headless --convert-to pdf --outdir '. escapeshellarg(dirname($name)). " ".escapeshellarg($name);


Uložte soubor        

·         Znovu upravte soubor bootstrap.ini, který je standardně umístěn v:

C:\Program Files\LibreOffice\program\bootstrap.ini


[Bootstrap]

 

InstallMode=<installmode>

 

ProductKey=LibreOffice 7.1

 

// Replace this line

UserInstallation=file:///C:/ProgramData/LibreOffice/4

Uložte soubor


Restartujte IISV tuto chvíli je aktivováno generování PDF z modelu ODT. Při generování dokumentu budou přítomny 2 typy souborů. Pokud je v šabloně ODT chyba, PDF se nevygeneruje.

 

Možnost zachovat pouze soubor PDF

V Dolibarru:

·         Připojte se k Dolibarr pomocí účtu správce

·         V Home, Configuration, Miscellaneous => Přidejte proměnnou "MAIN_ODT_AS_PDF_DEL_SOURCE" s hodnotou "1"

Podrobnosti článku

ID článku:
29
Kategorie:
Hodnocení :